Disclaimer

Bouwbedrijf van Hoeijen - Disclaimer - versie 22A

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de website van Bouwbedrijf van Hoeijen. In deze disclaimer geeft Bouwbedrijf van Hoeijen aan onder welk voorbehoud informatie op deze website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie op deze website is gratis zolang u de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag informatie van deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Bouwbedrijf van Hoeijen is het niet toegestaan om enige content van deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bouwbedrijf van Hoeijen.

Geen garantie op juistheid

De content op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Bouwbedrijf van Hoeijen behoudt zich het recht voor om content te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Bouwbedrijf van Hoeijen is niet verantwoordelijk voor informatie waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.